Indonesian simu 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nol -
1 Moja Satu -
2 Mbili Dua -
3 Tatu Tiga -
4 Tarakimu Empat -
5 Tano Lima -
6 Sita Enam -
7 Saba Tujuh -
8 Nane Delapan -
9 Tisa Sembilan -
10 Kumi Sepuluh -
11 Kumi na moja Sebelas -
12 Kumi na mbili Dua Belas -
13 Kumi na tatu Tiga Belas -
14 Kumi na nne Empat Belas -
15 Kumi na tano Lima Belas -
16 Kumi na sita Enam Belas -
17 Kumi na saba Tujuh Belas -
18 Kumi na nane Delapan Belas -
19 Kumi na tisa Sembilan Belas -
20 Ishirini Dua Puluh -
21 Ishirini na moja Dua puluh satu -
22 Ishirini na mbili Dua puluh dua -
23 Ishirini na tatu Dua puluh tiga -
24 Ishirini na nne Dua puluh empat -
25 Ishirini na tano Dua puluh lima -
26 Ishirini na sita Dua puluh enam -
27 Ishirini na saba Dua puluh tujuh -
28 Ishirini na nane Dua puluh delapan -
29 Ishirini tisa Dua puluh sembilan -
30 Thelathini Tiga Puluh -
31 Thelathini moja Tiga puluh satu -
32 Thelathini na wawili Tiga puluh dua -
33 Thelathini na tatu Tiga puluh tiga -
34 Thelathini na nne Tiga puluh empat -
35 Thelathini na tano Tiga puluh lima -
36 Thelathini na sita Tiga puluh enam -
37 Thelathini na saba Tiga puluh tujuh -
38 Thelathini nane Tiga puluh delapan -
39 Thelathini na tisa Tiga puluh sembilan -
40 Arobaini Empat Puluh -
41 Arobaini moja Empat puluh satu -
42 Arobaini na miwili Empat puluh dua -
43 Arobaini tatu Empat puluh tiga -
44 Arobaini na nne Empat puluh empat -
45 Arobaini na mitano Empat puluh lima -
46 Arobaini na sita Empat puluh enam -
47 Arobaini saba Empat puluh tujuh -
48 Arobaini nane Empat puluh delapan -
49 Arobaini na tisa Empat puluh sembilan -
50 Fifty Lima Puluh -
51 Fifty moja Lima puluh satu -
52 Hamsini na mbili Lima puluh dua -
53 Fifty tatu Lima puluh tiga -
54 Fifty nne Lima puluh empat -
55 Hamsini na tano Lima puluh lima -
56 Hamsini na sita Lima puluh enam -
57 Hamsini na saba Lima puluh tujuh -
58 Fifty nane Lima puluh delapan -
59 Fifty tisa Lima puluh sembilan -
60 Sitini Enam Puluh -
61 Sitini moja Enam puluh satu -
62 Sitini mbili Enam puluh dua -
63 Sitini tatu Enam puluh tiga -
64 Sitini na nne Enam puluh empat -
65 Sitini na tano Enam puluh lima -
66 Sitini na sita Enam puluh enam -
67 Sitini saba Enam puluh tujuh -
68 Sitini nane Enam puluh delapan -
69 Sitini tisa Enam puluh sembilan -
70 Sabini Tujuh Puluh -
71 Sabini moja Tujuh puluh satu -
72 Sabini na mbili Tujuh puluh dua -
73 Sabini na tatu Tujuh puluh tiga -
74 Sabini nne Tujuh puluh empat -
75 Sabini na tano Tujuh puluh lima -
76 Sabini na sita Tujuh puluh enam -
77 Sabini saba Tujuh puluh tujuh -
78 Sabini nane Tujuh puluh delapan -
79 Sabini na tisa Tujuh puluh sembilan -
80 Themanini Delapan Puluh -
81 Themanini moja Delapan puluh satu -
82 Themanini mbili Delapan puluh dua -
83 Themanini tatu Delapan puluh tiga -
84 Themanini na nne Delapan puluh empat -
85 Themanini na tano Delapan puluh lima -
86 Themanini na sita Delapan puluh enam -
87 Themanini na saba Delapan puluh tujuh -
88 Themanini na nane Delapan puluh delapan -
89 Themanini na tisa Delapan puluh sembilan -
90 Tisini Sembilan Puluh -
91 Tisini moja Sembilan puluh satu -
92 Tisini mbili Sembilan puluh dua -
93 Tisini tatu Sembilan puluh tiga -
94 Tisini nne Sembilan puluh empat -
95 Tisini na tano Sembilan puluh lima -
96 Tisini sita Sembilan puluh enam -
97 Tisini saba Sembilan puluh tujuh -
98 Tisini na nane Sembilan puluh delapan -
99 Tisini na tisa Sembilan puluh sembilan -
100 Mia moja Seratus -