Denmark simu 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nul -
1 Moja 3 -
2 Mbili To -
3 Tatu Tre -
4 Tarakimu Fire -
5 Tano Fem -
6 Sita Seks -
7 Saba Syv -
8 Nane Otte -
9 Tisa Ni -
10 Kumi Ti -
11 Kumi na moja Elleve -
12 Kumi na mbili Tolv -
13 Kumi na tatu Tretten -
14 Kumi na nne Fjorten -
15 Kumi na tano Femten -
16 Kumi na sita Seksten -
17 Kumi na saba Sytten -
18 Kumi na nane Atten -
19 Kumi na tisa Nitten -
20 Ishirini Tyve -
21 Ishirini na moja Tyve én -
22 Ishirini na mbili Tyve to -
23 Ishirini na tatu Tyve tre -
24 Ishirini na nne Fireogtyve -
25 Ishirini na tano Femogtyve -
26 Ishirini na sita Tyve seks -
27 Ishirini na saba Tyve syv -
28 Ishirini na nane Tyve otte -
29 Ishirini tisa Tyve ni -
30 Thelathini Tredive -
31 Thelathini moja Enogtredive -
32 Thelathini na wawili Toogtredive -
33 Thelathini na tatu Treogtredive -
34 Thelathini na nne Fireogtredive -
35 Thelathini na tano Femogtredive -
36 Thelathini na sita Seksogtredive -
37 Thelathini na saba Syvogtredive -
38 Thelathini nane Otteogtredive -
39 Thelathini na tisa Tredive ni -
40 Arobaini Fyrre -
41 Arobaini moja Enogfyrre -
42 Arobaini na miwili Toogfyrre -
43 Arobaini tatu Treogfyrre -
44 Arobaini na nne Fireogfyrre -
45 Arobaini na mitano Femogfyrre -
46 Arobaini na sita Seksogfyrre -
47 Arobaini saba Syvogfyrre -
48 Arobaini nane Otteogfyrre -
49 Arobaini na tisa Fyrre ni -
50 Fifty Halvtreds -
51 Fifty moja Fifty ene -
52 Hamsini na mbili Fifty to -
53 Fifty tatu Fifty tre -
54 Fifty nne Fifty fire -
55 Hamsini na tano Fifty fem -
56 Hamsini na sita Fifty seks -
57 Hamsini na saba Fifty syv -
58 Fifty nane Fifty otte -
59 Fifty tisa Fifty ni -
60 Sitini Tress -
61 Sitini moja Enogtres -
62 Sitini mbili Sixty to -
63 Sitini tatu Treogtres -
64 Sitini na nne Sixty fire -
65 Sitini na tano Sixty fem -
66 Sitini na sita Sixty seks -
67 Sitini saba Sixty syv -
68 Sitini nane Sixty otte -
69 Sitini tisa Sixty ni -
70 Sabini Halvfjerds -
71 Sabini moja Halvfjerds en -
72 Sabini na mbili Seventy to -
73 Sabini na tatu Halvfjerds tre -
74 Sabini nne Seventy fire -
75 Sabini na tano Halvfjerds fem -
76 Sabini na sita Halvfjerds seks -
77 Sabini saba Halvfjerds syv -
78 Sabini nane Halvfjerds otte -
79 Sabini na tisa Halvfjerds ni -
80 Themanini Firs -
81 Themanini moja Firs ene -
82 Themanini mbili Firs to -
83 Themanini tatu Eighty tre -
84 Themanini na nne Eighty fire -
85 Themanini na tano Eighty fem -
86 Themanini na sita Firs seks -
87 Themanini na saba Firs syv -
88 Themanini na nane Eighty otte -
89 Themanini na tisa Firs ni -
90 Tisini Ninety -
91 Tisini moja Halvfems én -
92 Tisini mbili Halvfems to -
93 Tisini tatu Ninety tre -
94 Tisini nne Halvfems fire -
95 Tisini na tano Ninety fem -
96 Tisini sita Ninety Six -
97 Tisini saba Ninety syv -
98 Tisini na nane Halvfems otte -
99 Tisini na tisa Ninety Nine -
100 Mia moja Et hundrede -