Armenian simu 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero զրո -
1 Moja մեկ -
2 Mbili երկու -
3 Tatu երեք -
4 Tarakimu չորս -
5 Tano հինգ -
6 Sita վեց -
7 Saba յոթ -
8 Nane ութ -
9 Tisa ինը -
10 Kumi տասը -
11 Kumi na moja տասնմեկ -
12 Kumi na mbili տասներկու -
13 Kumi na tatu տասներորդ -
14 Kumi na nne տասնչորս -
15 Kumi na tano տասնհինգ -
16 Kumi na sita տասնվեց -
17 Kumi na saba տասնյոթ -
18 Kumi na nane տասնութ -
19 Kumi na tisa տասնինն -
20 Ishirini քսան -
21 Ishirini na moja քսան -
22 Ishirini na mbili քսան երկու -
23 Ishirini na tatu քսաներեք -
24 Ishirini na nne քսանչորս -
25 Ishirini na tano քսանհինգ -
26 Ishirini na sita քսանվեց -
27 Ishirini na saba քսան յոթ -
28 Ishirini na nane քսան ութ -
29 Ishirini tisa քսանինը -
30 Thelathini երեսուն -
31 Thelathini moja երեսուն մեկ -
32 Thelathini na wawili երեսուն երկու -
33 Thelathini na tatu երեսուն երեք -
34 Thelathini na nne երեսուն չորս -
35 Thelathini na tano երեսուն հինգ -
36 Thelathini na sita երեսուն վեց -
37 Thelathini na saba երեսուն յոթ -
38 Thelathini nane երեսուն ութ -
39 Thelathini na tisa երեսուն ինը -
40 Arobaini քառասուն -
41 Arobaini moja քառասունմեկ -
42 Arobaini na miwili քառասուներկու -
43 Arobaini tatu քառասուներեք -
44 Arobaini na nne քառասունչորս -
45 Arobaini na mitano քառասունհինգ -
46 Arobaini na sita քառասունվեց -
47 Arobaini saba քառասունյոթ -
48 Arobaini nane քառասունութ -
49 Arobaini na tisa քառասուն ինը -
50 Fifty հիսուն -
51 Fifty moja հիսունմեկ -
52 Hamsini na mbili Հիսուն երկու -
53 Fifty tatu Հիսուն երեք -
54 Fifty nne հիսունչորս -
55 Hamsini na tano հիսունհինգ -
56 Hamsini na sita հիսուն վեց -
57 Hamsini na saba հիսունյոթ -
58 Fifty nane հիսուն ութ -
59 Fifty tisa հիսուն ինը -
60 Sitini վաթսուն -
61 Sitini moja վաթսուն մեկ -
62 Sitini mbili վաթսուն երկու -
63 Sitini tatu վաթսուն երեք -
64 Sitini na nne վաթսուն չորս -
65 Sitini na tano վաթսուն հինգ -
66 Sitini na sita վաթսուն վեց -
67 Sitini saba վաթսուն յոթ -
68 Sitini nane վաթսունութ -
69 Sitini tisa վաթսունինը -
70 Sabini յոթանասուն -
71 Sabini moja յոթանասուն մեկ -
72 Sabini na mbili յոթանասուն երկու -
73 Sabini na tatu յոթանասուն երեք -
74 Sabini nne յոթանասուն չորս -
75 Sabini na tano յոթանասուն հինգ -
76 Sabini na sita յոթանասուն վեց -
77 Sabini saba յոթանասուն յոթ -
78 Sabini nane յոթանասունութ -
79 Sabini na tisa յոթանասուն ինը -
80 Themanini ութսուն -
81 Themanini moja ութսուն մեկ -
82 Themanini mbili ութսուն երկու -
83 Themanini tatu ութսուն երեք -
84 Themanini na nne ութսունչորս -
85 Themanini na tano ութսունհինգ -
86 Themanini na sita ութսուն վեց -
87 Themanini na saba ութսուն յոթ -
88 Themanini na nane ութսուն ութ -
89 Themanini na tisa ութսուն ինը -
90 Tisini իննսուն -
91 Tisini moja իննսուն մեկ -
92 Tisini mbili իննսուն երկու -
93 Tisini tatu իննսուն երեք -
94 Tisini nne իննսուն չորս -
95 Tisini na tano իննսունհինգ -
96 Tisini sita իննսունվեց -
97 Tisini saba իննսուն յոթ -
98 Tisini na nane իննսուն ութ -
99 Tisini na tisa իննսուն ինը -
100 Mia moja հարյուր -